मित्रहो, माझं नाव आहे गौरव. मी धडधाकट शरीराचा आहे. कोणत्याही पोरी अगदी विवाहित बायका सुद्धा माझ्याकडे पटकन आकर्षित होत असतात. त्यामुळे मी पोरी आणि बायका झवण्यात तरबेज झालो आहे. आज जी गोष्ट मी आपल्या सर्वांना सांगत आहे ती माझ्या मित्राच्या भावाच्या बायको सोबत घडली आहे. तिने आपल्या नवऱ्यासमोरच माझ्याक

Spread the love

ही गोष्ट आज पासून दोन वर्षांपूर्वीची आहे. माझ्या मित्राच्या मोठ्या भावाचं लग्न होऊन जेमतेम एकच वर्ष झालं होतं. मी त्यांच्या लग्नाला गेलो होतो तेव्हाच मला त्याच्या बायकोच्या चेहऱ्यावरून ही पक्की झवणारी वाटली. तिचं नाव राजश्री होतं. नावावरूनच ती राजेशाही टाईप ची 27 वर्षांची दणकट मुलगी होती. माझ्या मित्राचा भाऊ तिच्यासमोर अगदीच फिका पडत होता. तिच्यासमोर तो एकदमच किरकोळ वाटत होता. असा किरकोळ शरीरयष्टीचा माणूस या राजेशाही टाईपच्या आपल्या बायकोला कसा झवणार हा प्रश्न मला पडला. याला सरकारी नोकरी असल्यामुळे राजश्री च्या घरच्यांनी त्याच्याशी लग्न लावून दिले होते.
जसजसे दिवस गेले तसे माझ्या मित्राने मला सांगीतलं की, “अरे गौरव, माझी वहिनी अतिशय रागीट आणि कडक स्वभावाची आहे. ती माझ्या भावाला काहीही बोलते. माझ्या भावाचं तिच्यासमोर काहीही चालत नाही. मी त्याला म्हटलं, “अरे मला तिच्याकडे पाहूनच वाटत होतं की ही खूप कडक स्वभावाची असेल म्हणून.” तो म्हटला, “अरे वहिनी माझ्या भावाला शारीरिक सुखही घेऊ देत नाही. तो खूप उदास असतो.” मी भावाला थोडा धीर धरायला सांगितलं.
त्यादिवशी मी त्यांचं बोलणं ऐकलं. राजश्री वहिनी मित्राच्या भावासोबत भांडत होती की, “तुमचा लवडा मला छोटा पडतो. त्याच्याने माझी भूक मिटत नाही.” नवरा म्हणायला लागला, “प्लीज..असं नको म्हणू. वाटल्यास मी रोज तुझी पुच्ची चाटिन.” राजश्री वहिनी म्हणाल्या, ” मी काय फक्त पुच्चीच चाटून घेऊन राहू काय? मला मोठा लवडा हवा. माझ्या पुच्चीला मोठा लवडा लागतो. तुमच्या छोट्या चोमनीने माझं काम भागत नाही. मी माझ्यासाठी दुसरा मोठ्या लंडाचा मर्द बघते.” यावर माझ्या मित्राचा भाऊ गयावया करत रडायला लागला.
त्यांचं बोलणं ऐकल्यावर मला माझ्यासाठी नामी संधी दिसायला लागली. कारण राजश्री वहिनीला जसा जानदार लवडा हवा होता, तसा लवडा माझ्याकडे होताच. त्यामुळे राजश्री वहिनीच लक्ष माझ्याकडे वळावे म्हणून मी आता नेहमीच त्यांच्या घरी जायला लागलो. राजश्री वहिनीला माझं त्यांच्या घरी येणं आवडतच होतं. माझी धडधाकट शरीरयष्टी बघून त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटत होते. मित्राचा भाऊ मात्र माझ्याकडे मत्सराने बघायचा. त्याला कळून चुकलं होतं की माझी बायको आता याच्या नादि लागणार आहे.
राजश्री वहिनींच्या डोळ्यात मला आता कामवासना दिसायला लागली. ती सारखी टक लावून माझ्या लवड्या कडे बघत राहायची. ती माझ्याशी अतिशय मोकळेपणे वागायला लागली. गप्पा मारताना माझ्या मांड्यांवर आणि पाठीवर थोपटायला लागली. मीही राजश्रीला योग्य तो रिस्पॉन्स देऊ लागलो. तिला डोळ्याने खुणावत कामुक इशारे करायला लागलो. आता आम्ही चांगलेच एकमेकांना ओळखून घेतलो होतो की आम्हा दोघांनाही एकमेकांप्रती कामभावना आहे.
एके दिवशी नेहमीप्रमाणे मी माझ्या मित्राला भेटायला त्याच्या घरी गेलो. माझा मित्र घरी नव्हता. तेवढ्यात मला भांडण्याचा आवाज ऐकू आला. माझ्या मित्राचा भाऊ राजश्री वहिनीला विनवणी करत झवू द्यायला विनंती करत होता. पण राजश्री वहिनी त्याला नकार देत म्हणाली, “अजिबात नाही. मला मोठा लवडा हवा. तुम्ही काय फक्त माझी पुच्ची चाटता. तुमच्या चोमनीचा लवडा तर कधी होत नाही. तुम्ही काय झवणार मला.?”
एवढ्यात दाराकडे उभा असलेल्या माझ्याकडे राजश्री वहिणीचे लक्ष गेलं. त्या माझा हात धरून मला आतमध्ये घेत नवर्‍याला म्हणाली, ” हा बघा.. याच्या सारखा मर्द हवा मला.” ती अशी बोलली आणि तिने माझा जीन्स खाली खेचुन माझा लंड बाहेर काढला आणि त्याच्याकडे बोट दाखवत नवर्‍याला म्हणाली, ” हा बघा.. याला म्हणतात लवडा! असाच जानदार लवडा मला हवा आहे.”
तिची ही कृती बघून आम्ही दोघंही खूप आश्चर्यचकित झालो. ती खाली बसली आणि माझा लवडा हलवून हलवून मोठा करायला लागली. लगेच माझा लवडा आणखी मोठा झाला. ते बघून ती नवर्‍याला म्हणाली, ” बघा हो.. कशी चोखते तर मी हा लवडा.” ती अशी बोलली आणि माझा कडक लवडा तोंडात घेऊन चोखायला लागली. तिचा नवरा बेबस होऊन तिच्यात चोखण्याकडे पहातच राहिला आणि डोक्यावर हात ठेवून खाली बसला. मी त्याच्याकडे पाहिलं आणि खांदे उडवत माझा नाईलाज दर्शवला.
माझा लवडा चोखून झाल्यावर तिने आपल्या नवऱ्याच्या कॉलरला पकडून आणि माझा लवडा धरून बेडवर नेले आणि नवऱ्याला उद्देशून म्हणाली, ” बघा, आज तुम्हाला मी झवून दाखवते कसे झवतात ते.” ती असं बोलली आणि तिने मला बेडवर पाडले. माझा लवडा उभाच होता. तिने चटकन आपली साडी, परकर, ब्लाउज खोलला. तिचा नवरा गयावया करत तिला तसे न करण्याची विनंती करायला लागला पण ती त्याचं काही एक न ऐकता लगेच ब्रा आणि चड्डी खोलून माझ्या अंगावर चढली. एका हाताने नवऱ्याची कॉलर धरुन त्याच डोकं माझ्या लवड्या जवळ आणून दाबून धरलं आणि दुसर्‍या हाताने माझा लंड तिच्या पुच्चीत घालायला लागली. तिचा नवरा डोळे फाडून बघायला लागला. त्याच्या चेहऱ्यावर अगतिकता दिसत होती. राजश्री वहिणीने लगेच माझा लवडा तिच्या पुच्चीत घातला आणि त्यावर खाली बसली. त्याबरोबर माझा संपूर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत घुसला आणि ती आनंदाने ओरडली, “आई गगग… हे बघा.. याला म्हणतात झवणे. खुप दिवसानंतर मी माझ्या पुच्चीची भूक भागवणार आहे.. आआह्ह्ह… ओह्ह्ह.”
ती असं बोलली आणि माझ्या लवड्यावर उड्या मारायला लागली. माझा लवडा तिच्या पुच्चीत आत बाहेर होत होता. माझंही तिच्यासमोर काही चालत नव्हतं. तिने सर्व कंट्रोल आपल्याजवळ घेतला होता. ती पटापट पुच्चीत लंड घेत होती आणि बेभान होऊन ओरडत होती, ” म्ह्ह्ह… खुप दिवसानंतर झवायचा आनंद भेटत आहे मला…. उंह्ह्ह… आज खूप झवणार आहे मी… मनसोक्त ठोक ठोक ठोकून घेणार आहे मी गौरव हम्मम्हह.”
मलाही तिच्या चोदण्याचा आनंद बेभान करत होता. मी त्यांना म्हटलं, ” राजश्री वहिनी, आता तुम्ही खाली लेटा. आता मी तुम्हाला ठोकतो. तसा तिचा नवरा मला विनंती करत म्हटला, “नको ना रे ती माझी बायको आहे..नको.. सोड तिला.” त्यावर त्याची बायको म्हणाली, ” तुम्ही चूप बसा. गौरव तू ठोकून काढ मला.”
तशी ती लेटली आणि तिने आपले पाय फाकवले. आता मी तिच्या नवऱ्याचा डोकं धरून तिच्या पुच्ची जवळ आणलं आणि तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिला झवायला लागलो. माझा मोठा लंड तिच्या पुच्चीची भूक मिटवत होता. ती स्वतःचे माऊ दाबत मला झवायला प्रोत्साहन देत होती.
खूप वेळ तिची पुच्ची झवल्यानंतर मी तिला म्हटलं, ” राजश्री वहिणी, मला तुमची गांड मारायची खूप इच्छा होत आहे.” त्यावर राजश्री वहिणी म्हणाल्या, “अरे मारना मग.. ही गांड तुझीच तर आहे. तू मला एवढं खूष केलंस, आता मी तुला खुश करते. मार माझी गांड हवी तेवढी आणि माझ्या नवऱ्याला ही दाखव कशी गांड मारल्या जाते ते. त्यांच्याकडून तर साध पुच्चीही मारनं जमत नाही, तर गांड कुठून मारणार?”
ती असं बोलली आणि तिने तिचे पाय आणखी वर करून आपल्या डोक्याकडे नेले. त्याबरोबर तिची गांड हवेत वरती झाली. मग मी तिच्या ओल्या पुच्चीवरचे पाणी घेऊन तिच्या गांडीच्या छेदावर लावलं आणि माझा लंड तिच्या गांडीच्या त्या छेदावर ठेवला. तिचा नवरा डोक्यावर हात ठेवुन बसला होता. मग मी एक जोरदार झटका लावून एकाच ठोक्यात माझा पूर्ण लवडा तिच्या गांडीत कोंबला. त्याबरोबर ती जोराने ओरडली पण ती म्हणाली, “मार कितीही त्रास झाला तरी तू माझी गांड मार..”
मग मी माझ्या मोठ्या लवड्याने तिची गांड ठोकायला लागलो. पंधरा-वीस मिनिटे तिची गांड ठोकल्यावर माझ्या लंडातून पाणी सुटत असल्याची मला जाणीव झाली. राजश्री वहिनीही आपली पुच्ची बोटांनी घासत होती. तिने लगेच आपल्या नवर्‍याला बोलावले आणि तिच्या पुच्चीवर बोटांनी मसाज करायला सांगितले. त्याबरोबर तो बेबस पणे तिच्या पुच्चीवर बोटांनी मसाज करायला लागला आणि मी तिची गांड त्याच्या समोरच मारत होतो.
आता राजश्री वहिनी ही पुच्चीतून पाण्याचे फवारे सोडायला लागली. तिचे ते फवारे तिच्या नवर्‍याच्या तोंडावर उडायला लागले. मीही जोरजोरात तिची गांड मारु लागलो आणि माझा लवडा पाणी सोडणार याची जाणीव होताच मी तिच्या गांडीतुन माझा लवडा चटकन बाहेर काढला आणि तिच्या पुच्चीवर माझं पांढरा वीर्य सांडवल. मग राजश्री वहिणीने तिच्या नवऱ्याला माझे विर्य तिच्या पुच्चीवर पसरवून मसाज करायला सांगितलं. दुसरा काहीच मार्ग नसल्याने तिचा नवरा माझ्या विर्याने तिच्या पुच्चीची मसाज करायला लागला आणि आम्ही दोघेही त्याच्याकडे बघत हसत त्याची टिंगल उडवायला लागलो.
त्यानंतर आम्ही नेहमीच त्याला आमचा गुलाम बनवून त्याच्या समोरच झवण्याचा आनंद लुटायला लागलो आणि त्याला तसंच झुरत ठेवायला लागलो.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

maa bangla chotikamakathaikal story tamiltelugu hot boothu kathalusexy story chachitelugu sex stories with picturessex story of girlகொழுந்தியாள் கதைகள்telugu akka thammudu sex storiesakka kama kathaigaltamil new sex kathikaldesi sexy story in hindididi sex story in hindibuthu kathalu telugulo telugutelugu stories for boothuindian groupsex storiessuhagrat marathi storyతెలుగు పోర్న్new sexy storissex story of bhabhitelugu buthu stories in telugu scriptindian inscent sex storieskannda sexy storykannada sex stories with photosamma magan sex kathaiincest hindi kahanimalayalam sex novelsഅണ്ടിയില് പിടിച്ചുakka thambi tamil sex storydesi real storieshot stories in telugu languageboothu auntytelugu buthu kadalu in telugu fontdesi sex stories in pdftamil kamakathaikal tamil languageincest stories in hindi fonttamil mami pundai kathaigalsex stori tamilsx storiestelugu media nijalutamil sex kadaigalmarathi hindi sex kathatelugu dengudu kathalu 2016sex.story.tamilgay sex kahani in hindisex bangla chotikannada rati rahasyasexy story in marthitamil blackmail sex storiesxnxxtelugustoressexstories teluguindian sex storiewhindi stories sexfirst night sex storieswww telugu hot sex stories combest indian erotic storieshot sex story in tamiltelugu sex stories grouptelugu wife and husband sextelugu vadina puku kathalunew sex storis comsexy story bhai bhanbengali sex storiesnude stories teluguchodar golpo in bangla fonttamil recent sex storiesantarwasna..comhot bangla choti golpoindian sex stories.intamildirty storiestelugu x stories comsamantha sex stories in tamilvatrat kathachoti sex storynew sex store hinditelugu dengudutelugu sex languagesex kathalu in telugu fontsex information and education in marathikampikuttankama kathalu telugulo