हेल्लो फ्रेंड्स, माझं नाव आहे मीना. मी एक 34 वर्षांची विवाहित स्त्री आहे. माझे उभार 34 इंचाचे असून माझी गांड 38 ” ची आहे. मी एका शोरूम मध्ये स्वागतिका म्हणून काम करते. माझ्या शोरूम मध्ये नवनवे ग्राहक येतच असतात. त्या सर्वांना मी माझ्या बोलण्यानं घायाळ करते. त्यामुळे माझ्या शोरूम चा सेल ही खूप वाढला

Spread the love

शोभा माझी खूप जवळची मैत्रीण होती. खर म्हणजे तिची ओळख माझ्या शोरूम मधेच झाली होती. तिला मी एका दुचाकी वर भारी भक्कम सूट मिळवून दिली होती म्हणून ती मला खूपच लाईक करते. एकदा तर तिच्या घरी छोटसं कार्यक्रम होतं तर तिने मला निमंत्रित केलं होतं. तेव्हा मी तिच्या घरी पहिल्यांदा च गेले होते. तेव्हा तिने माझी ओळख तिच्या नवऱ्या शी करून दिली होती. पहिल्याच भेटीत तो माझ्याकडे आकर्षित झाला होता. शोभाने आम्हाला एकटं सोडून ती बाकीच्या पाहुण्या मध्ये गुंतली होती.
इकडे तिचा पती, संजय आणि माझ्यात छान मैत्री झाली. तो पाहायला हॅन्डसम होता. मी त्याची तारीफ केली तसा तो फार खुश झाला. तेवड्यात शोभा आमच्या जवळ आली आणि म्हणाली, “काय खूप छान पटलं वाटते तुमचं. कित्ती वेळचे बोलताय.” असं म्हणून ती हसली. यावर मी म्हटले, “अग मी तुझ्या संजयजी ची तारीफ करत होते हॅन्डसम दिसता म्हणून, अगदी तू सांगितल्या प्रमाणे.” यावर ती माझ्याकडे थोडं खट्याळ पणे डोळे वटारून हसली. मग संजयजी म्हणाले, “अहो तुमचे पती नाही आलेत का सोबत?” यावर माझा चेहरा थोडा उतरला. कारण माझे पती नेहमीच दारूच्या नशेत राहत असल्याने त्यांना मला कुठं न्यायची सोय न्हवती. शोभाने माझ्या नवऱ्याच्या व्यसना बद्दल संजयजी ना सांगितले.
त्यावर तो माझ सांत्वन करायला लागला. मी हसत म्हटले, “अहो आजचा एवढा खुशीचा कार्यक्रम तुमचा आणि मी माझ्या कष्टाबद्दल सांगत आहे. सोडा हा विषय, नंतर कधी बोलू आपण यावर.” यावर ते दोघेही तयार झाले. मग संजय जी न मला जेवायला नेलं. मी, शोभा आणि संजयजी मिळून जेवण आटोपलं आणि मग थोडा वेळ बसून रात्र झाल्याने मी त्यांना म्हटलं, “बरं, आता मला जायला हवं. रात्र झाली खूप. खूप मज्जा आली ह आज मला तुमच्या घरच्या कार्यक्रमात.” यावर संजय जी म्हणाले, “आज मुक्काम करा ना आमच्याकडे. इतक्या रात्री जाण ठीक नाही.” शोभा ही म्हणाली, “हो ग, थांब तू आज इथंच. तुझ्या पतींना सांगून दे फोन करून.”
यावर मी तयार झाले आणि माझ्या पतींना फोन लावून माझ्या मुक्कामाबद्दल सांगितलं. तो दारूच्या नशेतच काहीतरी पुटपुटला आणि फोन ठेऊन दिला. मग आम्ही तिघे मिळून आवरा आवर करायला सुरुवात केली. सर्व पाहुणे जेवण करून निघून गेले होते. मग आम्ही बेडरूममध्ये गेलो. शोभा न मला तिचा कुर्ता आणि पायजमा घालायला दिला. संजयजी कपडे बदलायला त्यांच्या रूममध्ये गेले. मग आम्ही दोघी आमच्या साड्या सोडून कपडे बदलायला लागलो. शोभा ने आपली पेटीकोट आणि ब्लाऊज काढून ब्रा आणि पॅंटी वर झाली. मीही माझ्या ब्रा आणि पॅंटी वर झाले होते.
मग तिने तिची ब्रा आणि पॅंटी काढली. मी तिला म्हटलं, “शोभा, तू पण रात्री झोपताना ब्रा, पॅंटी काढते का?” यावर ती म्हणाली, “हो ना, तसही मग संजय काढून टाकताचच ना ते रात्री!” ती असं म्हटल्यावर आम्ही हसायला लागलो. आमचं हसणं ऐकून संजयजी अचानक दार उघडून आत आले आणि हसण्याचं कारण विचारण्यास तोंड उघडताच त्यांना आम्ही दोघी नागड्या दिसलो. त्यांची नजर माझ्यावरच खिळली होती. आम्ही दोघीही मोठयाने ओरडलो तसे ते आम्हाला सॉरी म्हणत माघारी फिरले.
शोभा च्या पतीने मला नग्न पाहिले होते. शोभा मला म्हणाली, “सॉरी ह मीना. माझे पती पण ना! अजबच आहेत. दरवाजा तर ठोकायला हवं ना!” मी म्हटलं, “माझीच चूक आहे ग. मी दरवाजा लावला नव्हता.” ती म्हणाली, “बरं, काही नाही होत. होतेच आहे.” असं म्हणून मग आम्ही कपडे घातले. ती म्हणाली, “बरं तू ह्या रूम मध्ये झोप. आम्ही दोघे आमच्या बेडरूममध्ये झोपतो.” मी तिला काहीश्या नाराजीत होकार दिला. कारण मला तिच्या पतीसोबत आणखी वेळ घालवायचा होता. कितीतरी दिवसांची मी संभोगाची भुकेली होती. त्यामुळे माझ्या मनात वारंवार तिच्या पतीचा विचार येत होता. मला त्यांच्याशी संभोग करायची तीव्र इच्छा व्हायला लागली होती.
मग लगेच ती मला गुड नाईट म्हणून आपल्या बेडरूममध्ये गेली. मीही माझ्या बेडवर येउन पडले. मी सारखा संजयजी चा विचार करायला लागले. नकळतपणे माझे हात माझ्या उभारांवर गेले. मी त्यांना दाबायला लागले. हळूच मी माझी कुर्ती वरती केली आणि माझ्या उघड्या मोठ्या उभारांशी खेळायला लागले.
मग मी माझ्या पायजमात हात घातला आणि माझ्या योनीवरून बोटं फिरवायला लागली. मी संजयजी ची कल्पना करायला लागले होते. त्यांच्या लंडा ची कल्पना करताच माझी योनी पाणी पाणी झाली. मी जोराने माझे बोटं योनिवरती रगडायला लागले. मी माझा पायजमा टोंगळ्या पर्यंत खाली सरकवला होता. मला आता अजिबात सहन होत नव्हत. मला शोभाची जळण व्हायला लागली.
एकदम माझ्या मनात एक विचार आला. मी त्यांच्या बेडरूम जवळ गेले आणि शोभा ला हाक मारणारच इतक्यात मला शोभाचं कामुक कण्हण्याचं आवाज ऐकू यायला लागला. ती “आआह्ह.. ऊऊहहह ..” असं बडबड होती. मला कळून चुकलं की संजयजी शोभाची चुदाई करत होते. मी त्यांचे कामुक आवाज ऐकत हस्तमैथुन करायला लागले. जस जसे आतून शोभाचं “आआऊऊ… हहम्म… फक्क .. मनिम्म्म…” असा आवाज वाढायला लागला तसा मी माझ्या पुच्ची वरची माझ्या बोटांची गती वाढवली.
अचानक मला ऑर्गसम आला आणि मी मोठयाने ओरडली, “आआईईऊ…” तसा एकदम आतील चोदणे थांबलं आणि दोघेही दरवाजा उघडत बाहेर आले. मला नग्नवस्थेत बघून त्यांना कळून चुकले की मी इथं काय करत आहे. त्या दोघांनी ही अंगाभोवती टॉवेल लपेटले होते. मी उठून उभी झाली आणि त्यांची माफी मागायला लागले. तसा शोभाने तिचा टॉवेल काढून मला लपेटले आणि मला आतमध्ये घेतलं. शोभा आता नग्न होती.
मी हमसून रडत म्हणाले, “मला माफ कर ग शोभा. तुमच्या ह्या अतिशय व्यक्तिगत बाबीत मी चोरून हस्तक्षेप करत होते. काय करू मी माझा पती मला हातच लावत नाही. कितीतरी दिवसांची मी संभोगाची भुकेली आहे.” यावर शोभा माझं सांत्वन करत म्हणाली, “रडू नकोस मीना. मी समजू शकते ग तुझ्या भावना. आणि आमच्या सेक्स च्या आवाजानेच तर तुझ्या भावना आणखी चाळवल्या गेल्या ना!” संजयजी म्हणाले, “आता तर तुला तशीच भुकेली ठेवून आम्ही आमची कामेच्छा पूर्ण पण नाही करू शकणार.” मी काकूळतेने म्हटले, “नाही संजयजी, माझ्या साठी तुम्ही तुमच्या कामेच्छा मारू नका. माझ्या शोभा ला तृप्त करा हो.”
माझं बोलणं ऐकून शोभा मला बिलगली आणि म्हणाली, “मीना, तुझ्या खुशीसाठी मी काय करू शकते सांग बरं, मी ते करीन तुझ्यासाठी.” यावर मी अडखळत म्हणाली, “शोभा, संजयजी मला स्वतःला तृप्त करायचा एक मार्ग दिसत आहे. माझ्या साठी कराल का तुम्ही?” ते दोघेही सोबतच म्हणाले, “हो, हो सांग ना.” मी घाबरत म्हणाली, “मला तुम्हा दोघांना संभोग करताना बघायचं आहे, जेणेकरून मी ते अप्रतिम दृश्य डोळ्यांत साठवून हस्तमैथुन करत स्वतःला तृप्त करेन.”
माझं बोलणं ऐकून ते दोघेही सुन्न झाले. शोभा म्हणाली, “अग काय बोलतेस तू हे मीना? तू माझ्या पतीला मला झवतांना बघणार का? आणि माझे पती तुला नागडी तू तुझी पुच्ची चोळतांना बघणार का?” यावर मी चेहरा उतरवला तसे संजयजी तिची समजूत काढत म्हणाले, “अग असू दे ना. ती थोडी न आपल्यासोबत सेक्स करणार आहे. बिचारी फक्त आपलं झवन बघून स्वतःला तृप्त करेल.” यावर शोभा कशीबशी तयार झाली. मी फार खुश झाले.
मग संजयजी ने आपला टॉवेल काढला तसा मला त्यांचा उठलेला मोठा लंड दिसला. मला तर वाटलं जाऊन त्यांचं लंड तोंडात घालावं आणि लॉलीपॉप प्रमाणे चुसून काढावं. पण ते शक्य नव्हतं. मग शोभाने त्यांना बेडवर घेतले आणि त्यांच्या लंड चुसायला लागली. मीही आता टॉवेल काढून त्यांच्या शेजारीच नग्न लेटले. शोभाचं लंड चुसून झाल्यावर ती बेडवर पाय पसरत लेटली. संजयजी ने त्यांचा लंड तिच्या पुच्ची त घातलं आणि ते परत झवायला लागले.
मी लगेच माझे पाय फाकवले आणि संजयजी ला माझ्या टाईट पुच्ची चे दर्शन दिले. माझी पुच्ची बघताच त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटलं. मी त्यांच्या डोळ्यात बघत माझ्या पुच्ची त माझी बोटं घालायला लागले. शोभा जशी चोदण्याने कण्हत होती तशीच मी हस्तमैथुन करण्यान कन्हायला लागली.
मी संजयजीला इशारा करत माझ्या पुच्ची त त्यांची बोटं घालायला सांगितले. त्याबरोबर ते शोभाच्या नकळत माझ्या पुच्ची त त्यांनी बोटं घातले आणि आतबाहेर करायला लागले. मला खूप मजा यायला लागली. मी इशाऱ्यानेच त्यांचं लंड चुसण्याची माझी इच्छा प्रगट केली. त्यामुळे त्यांनी शोभाला डोगिस्टाईल केलं आणि तिची पुच्ची चोदायला लागले. तिची गांड माझ्याकडे असल्याने तीच लक्ष माझ्यावर नव्हतं. ही संधी बघून मध्ये मध्ये मी संजयजी च लंड चुसायला लागले.
मला आता त्यांच्या कडून चोदल्याशिवाय चैन पडणार नव्हतंच. पण शोभाच्या समोर ते अशक्य होतं. आम्हाला ती झोपण्याची वाट बघावी लागणार होती. संजयजी ने तिला जोरजोराने ठोकत तिचं पाणी काढलं तशी ती तृप्त होऊन खाली लेटली. ती थकलेली जाणवत होती. ती म्हणाली, “मीना, संजयजी माझं झालं कामतृप्ती. मीना तुझं पण आटोपलं असेल न तर तू पण झोप.” मी म्हणाले, “अग मला एकटीला तिथं भीती वाटते. मी इथंच झोपू का तुमच्या सोबत?” ती हो म्हणाली आणि तशीच नागडी झोपी गेली.
आता वेळ माझी होती! ती मध्ये झोपली होती. ती गाढ झोपेत आहे हे बघत आम्ही दोघे बाजूच्या रूममध्ये गेलो. मी पाय पसरून लेटले आणि संजयजी माझ्यावर स्वार होत मला किस करत, माझे बुब्स दाबत माझ्या पुच्ची वर आले. त्यांनी माझी पुच्ची चाटली तशी मी अत्यानंदाने तडफडले. मग त्यांनी त्यांचं लंड माझ्या पुच्ची त घुसवले आणि मला चोदायला लागले. कितीतरी दिवसांनी मी लंडा कडून चुदत होते. ते भकाभक मला शॉट घालायला लागले. मी मोठयाने सुस्कारे सोडत झवण्याचं आनंद घेत होते.
काही वेळाने मी त्यांना खाली लेटवलं आणि मी त्यांच्या लवड्यावर स्वार होत स्वतः चुदाई करून घ्यायला लागली. खूप वेळ मी त्यांच्या लवड्यावर उड्या मारल्या. आम्हा दोघांनाही आता ऑर्गसम्स यायला लागले. मी माझ्या योनीच पाणी त्यांच्या लंडवर सोडलं. त्याच वेळी त्यांनीही आपल्या वीर्याची पिचकारी माझ्या पुच्ची त सोडली. मी कामतृप्त होऊन त्यांच्या अंगावर पडले.
मग आम्ही परत शोभा जवळ गेलो आणि तिथे तिच्या शेजारी लेटून एकमेकांच्या जननांगशी खेळत झोपी गेलो. मी आता नेहमीच शोभाच्या नकळत त्यांचेकडून चुदून घ्यायला लागले.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

www kamukta com hindimalayalam friendship storiesgoogle tamil sex storiestelugu boothu kathalu amma pukusex book malayalamkannada tullu kathe newhindi sex story .comreal sex stories englishakka magal kamakathaikalnew kannada kamakathegaluசித்தி காமகதைகள்antarvasna chudai storiesmarathi chavat new kathawww sex story tamil comtelugu sex books pdfhindi gay sex story antarvasnatelugu sex kathalu videoswww antarvasna hindi kahanikannada srx storytamil akka storytamilsex storyxxx telugu newఅత్తతో అనుభవంsexy stories in malayalamwww kannada stories commarathisambhogkathasexy story auntyantarvassanadirty tamil storykampi katha in malayalamwww antravasna story combangla choti golpo inunexpected sex storytamil anni ool kathaigalമലയാളം കമ്പി കഥnokki irunno ippo kittumteluguboothukathalu telugu scriptsrugara kathaluchuda chudir golpo bengalitelugu cartoon sex storiesmallu malayalam sex storiesbiwi ki gaandkannada sex stories 2018indian sex categorieswww telugu lo buthu kathalu comfamily dengudu kathalusexy story teachermaa ke chodar bangla golponew tamil sex storywww anterwasna sex story comakka thambi sex stories in tamiltelugu lanjalusex in bus storysex stories in hindidengulata stories telugusex story with sister in hindikannada halli sex storieswww hindi sex kathachodar boikamukata kahanimarathi bedhund kathabangla panu galpoantarvasna hindi storesex telugu auntysexy mallu storiesamma paiyan sex storiestelugu buthu kathalu pdfkambikuttenfemdom indian sex storiestamil sex stories with auntytelugu bhutu storiestelugu anal sex storiesfamily sex story tamilbangla chuda chudir golposax stories in hindiantervasana sexy storytamil amma sex stories comtamil kalla ool kathaisexstorybanglaపూకు కథలుtelugu pichipuku kathalu in telugu scriptteluguincestsexstoriessex kathalu thelugusex stry in tamilkambi kuttanvadina tho sex storiespanu golpo bengali