मित्राच्या घराशेजारची सेक्साळलेली पोरगी माधुरी – Desi marathi sex stories

Spread the love

मित्रांनो, हि गोष्ट माझा मित्र नितीन आणि त्याच्या घराजवळ राहत असलेल्या माधुरीची आहे. ती पाहायला सावळी, शरीराने थोडी हेल्दि अशी मोठ्या गांडीची आणि मोठ्या मावांची 23 वर्षांची मुलगी आहे.
ती बी.ए करण्यासाठी जवळच्याच एका गावात मैत्रीणीसोबत रूम करून राहायची. माझा मित्रही तेव्हा तिथंच शिकायचा. त्यामुळे हे दोघेही गावाला जाण येन करायचं असेल की बाईक ने सोबत यायचे.
माधुरी अतिशय कामपिपासू स्वभावाची होती. ती बाईक वर जाताना आपले मोठे माऊ नीतीनच्या पाठीवर मुद्धाम घासायची. बरेचदा त्याला आपल्या रूमवर बोलावून नॉटी गप्पागोष्टी करायची. माझा मित्रही ढिल्या नाड्याचाच होता. त्यामुळे तोही तिला आणखी सेक्सी बोलून तिच्या भावना चाळवायचा.
तर माधुरीला पॉर्न मुव्हीज बघायचा नाद होता. ती आणि तिची रूममेट सोबत तसल्या मुव्हीज पाहायच्या. पण माधुरीकडे साधा बटण वाला मोबाईल होता त्यामुळे तिला त्या मुव्हीज पाहायला अडचण जायची. तेव्हा हा तिला आपला मोबाईल देऊन तिची इछ्या पूर्ण करायचा.
तर हे दोघे नेहमी बाईक वर लॉंग ड्राईव्ह वर जायचे. तेव्हा ही त्याच्या पँटात हात घालून त्याचा लवडा कुरवाळायची. त्याचबरोबर हा तिच्या सलवारीत हात घालून तिची पुच्ची मसाजायचा. कुठे एकांत दिसला की हे दोघे बाईक थांबवून, गाडी झाडाझुडपात न्यायचे आणि मस्त ठोकठोकी करायचे. अश्या ट्रिप ला ते कधीच चड्ड्या घालायचे नाहीत. त्यामुळे झवायला त्यांना सोपं पडायचं.
तिला मुलांचा लवडा चुरपायला पण जाम आवडायचं. पॉर्न फिल्म हेरॉईन सारखी डोळ्यात डोळे घालून ती त्याचा लवडा चोखायची. धाडसी स्वभाव असल्याने ती पब्लिक प्लेस, जंगलात, तिच्या रूम मध्ये त्याला बोलावून स्वतःची चुदाई करून घ्यायची.
तर ही घटना सुट्ट्यांमधली आहे. ते दोघेही आपल्या घरी आले होते. रात्री अपरात्री ते सेक्स चॅट करायचे. हा तिला आपला मोबाईल द्यायचा आणि ती घरच्यांच्या नकळत पॉर्न बघायची.
एके रात्री तिचे भाऊ वरती गच्चीवर झोपायला गेले. तिचे आई बाबा हॉल मध्ये झोपले होते. त्यामुळे ती एकटीच बेडरूम मध्ये होती. तिला चोदून खूप दिवस झाले होते, त्यामुळे तिची पुच्ची वळवळत होती. तिने नितीन ला हि गोष्ट सांगितली, “नितीन, अरे आज मी एकटी बेडरूम मध्ये आहे. भाऊ गच्चीवर गेलेत झोपायला आणि आईबाबा हॉल मध्ये झोपलेत. तू येना. मला कसेतरीच होते आहे रे.” नितीन म्हटला, “बरं, मी वॉलकंपोउंड वरून उडी मारून येतो, तू मागचा दरवाजा खुला ठेव.”
माधुरी आनंदाने तयार झाली. ती त्याची वाट पाहत दरवाज्यात उभी होती. थोड्या वेळात नितीन आला आणि तिने लगेच त्याला आतमध्ये घेतले. दरवाजा लावून बेडरूम मध्ये त्याला नेले आणि त्याला जाऊन चिपकली. ते दोघे एकमेकांबरोबर रोमांस करायला लागले. माधुरी आधीच लंडाची भुकेली होती. ती त्याच्या नाईट शॉर्ट पॅण्ट वरून हात फिरवायला लागली. आणि हा तिच्या मोठ्या सावळ्या गांडीवर तिच्या पातळ कॅप्री वरून मसाज कराला लागला. ते एकमेंकांच्या ओठात ओठ घालून किसींग करत होते.
आता ती खाली बसली आणि त्याचा पॅण्ट सर्रकन काढून त्याचा लवडा तोंडात घेऊन चुरपायला लागली. बेडरूमचा लाईट सुरूच असल्यामुळे ती स्पष्टपणे त्याच्या लवड्याला बघून बघून चोखत होती.त्याचा लवडा डीपथ्रोट करून त्याचे बॉल्सहि तोंडात घेत होती. आता नितीन ने आपले पूर्ण कपडे काढून फेकले आणि तो तिच्यासमोर पूर्ण नंगा झाला.
ते बघून ती उठली आणि आपली गांड त्याच्या लंडावर घासून कामुक नृत्य करत एक एक कपडे काढायला लागली. आता ती पूर्ण नागडी होऊन बारगर्ल प्रमाणे नाचत होती आणि आपली उघडी गांड त्याच्या लंडावर घासत होती. गांडीच्या फटीत त्याचा लंड समावत होता. आता त्याने तिचे बुब्स हातानी धरून दाबायला लागला. असे करत करत त्याने तिला भिंतीला चिपकवले. ती आपली गांड बाहेर काढून, थोडी वाकून आपली पुच्चीत बोट घालायला लागली. आता नितीन खाली बसला आणि तिचा एक पाय हवेत उचलून तिची काळी पुच्ची चाटायला लागला. तिने आपल्या पुच्चीवरचे शेटं काढून पुच्ची चिकणी ठेवली होती. तिची काळी, मांसल पुच्ची तो जोरजोरात चाटायला लागला. ती काम पिपासू होऊन ‘अअअ आआआया…..ह्ह्हह्ह…’ अशी कन्हयाला लागली.
आता तो उठला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीत घालायला लागला. तिची आधीच खूपदा चुदाई झाली असल्यामुळे लंड सटकन पुच्चीत घुसला. आता तो लंड आतबाहेर करून तिला ठोकायला लागला. तिची पुच्ची ओली झाल्यामुळे आणि पुच्चीचा भोक मोठा असल्यामुळे त्याचा लंड पूर्णपणे अंदर घुसत होता. त्यांच्या चुदाईचा ‘फछ..फछ..पाच्च…पंक्च…पंक्च.. पुच्छ’ असा आवाज रूम मध्ये घुमत होता. तो आवज त्या निरव शांततेला भंग करत होता. ती म्हणत होती, “ आईबाबा ची पर्वा नको करू, बस तू मला असाच ठोकत रहा. रांड बनव तू मला तुझी.”
असं म्हटल्याबरोबर त्याने लंड पुच्चीतून काढला आणि तिच्या केसांना धरून तिला बेडवर तिच्या पोटावर लेटवले. तिची गांड दोन्ही हातांनी त्याने आपल्याकडे खेचली आणि तिच्या चेहऱ्यावर आपला पाय ठेवून तिच्या गांडीच्या होल वर लवडा टेकवला. ती पुटपुटली,” माझी गांड मार, माझे आईबाबा बाजूलाच झोपले आहेत, भाऊ वरती झोपले आहेत, आणि मी माझी गांड मारून घेत आहे. रांड आहे मी तुझी, मार गांड माझी.”
तीच बोलणं ऐकून तो तिच्या गांडीवर थुंकला आणि छिद्र ओलं करून आपला लंड गांडीत घुसवायला लागला. तशी ती तोंड गादीत खुपसून कशीबशी ओरडत होती. हा आपला लंड आतबाहेर करून जोरजोराने झटके द्यायला लागला. एक पाय तिच्या डोक्यावर ठेवून हवेत असलेली तिची गांड मारायला लागला.ती आपल्या पुच्चीचा दाणा बोटांनी घासून घासून पुदीतून पाणी काढत होती.तिचा दाणा ताठ होऊन शेंगदाण्या एवढा झाला होता. काळ्या पुच्चीतला तो गुलाबी दाना एखाद्या कोळशाच्या खाणीतल्या हिऱ्याप्रमाणे भासत होता. ती अतिशय सेक्सळली होती. पॉर्न हेरॉईन सारखी चुदाई करून घेत होती.
15 मिनिटे तिची गांड मारून झाल्यावर तो ऑर्गसम वर पोचला. तीही आपली पुच्ची चोळत ऑर्गसम वर पोचली होती. लगेच तो झडला आणि लंडातल चिकट पांढर द्रव्य तिच्या गांडीतच सोडलं. त्याबरोबर तीही पुच्चीतून पाणी सोडत शांत झाली.
आता त्याने तिच्या गांडीतून लंड बाहेर काढला. त्याबरोबर तिचा होल आकुंचला, आणि त्यांचं द्रव्य बाहेर झिरपायला लागलं. तिने ते द्रव्य बोटांनी सावटले आणि तोंडात घेऊन त्याचा लोणच्यासारखं आस्वाद घेऊ लागली.आता ते दोघे उठले आणि कपडे घालून रूम च्या बाहेर पडले. तिथे परत एकदा त्यांनी किसींग करून भर ओपन स्पेस मध्ये रोमांस केला. मग तो वॉलकंपोउंड वरून उडी मारून आपल्या घरी गेला आणि हि तृप्त होऊन झोपायला गेली.
तर कशी वाटली कहाणी. माधुरी लेस्बियन पण होती. ती तिच्या रूममेट सोबत सेक्स करायची. मीही तिच्याशी फ्रेंडशिप करून नितीन, मी, माधुरी आणि तिची मैत्रीण असे ग्रुप सेक्स केले. ती स्टोरी नंतर.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

indian sex stories with bhabhimama kodalu sex storiestamil hot new sex storiesbangla choda chudir storyantravasnstelugu sex stories todayతెలుగు దెంగుడు కథలుzavaychya marathi kathalesbian sex hindi storytamil kamakathaikal in familytelugu sex reading storieskamakadhaigal tamiljija sali ki kahanimami ki sex storytelugu village sex storiesകബി കഥkamukta sex story comsexy stories in malayalamsex stories with doctorಅತ್ತಿಗೆ ಮೈದುನtamil dirty stories latestwww telugu sex storeys commallu aunty sex storyहैदोस कथाindian gay sex storieskambikuttan newsex story read in hindisex hidi storibhai ko seduce kiyatelugusex stories newkamakkathaikal in tamilbig boobs sex storiestelugu real sex storyswami sex storiestamil old sex storebhai behan ki chudai ki hindi kahaniincest sexdesi marathi kahanisexi telugubangla vodar golpoteacher sex stories teluguhot telugu porntelugu sex kathalu with photostamil kasamusa kathaigalbangla sex ar golpopuku naku rakathaigal kamamma chele chotiwww tamil sex kathaigalmarathi chawat pranay kathaamma magan uravu kathaigal in tamiltelugu fucking storiesnew tamil hot storiesboothu stories telugu scriptmarathi sex kathaatelugu new sex commaja mallika kathaikalsex stories of school in hindimalayalam sex stories in englishlesbian hot storiesmausi ki storysexstory in tamiltelugu 1st night storiessexy story in maratibangla choda chude golpotelugu sex stories onlybengali boudir guder golpo in bangla fontxxx stories kannadachitti kathalu teluguindian wife gang bang storiestelugu sex storicehot bangla storytamil okkum kamakathaikalantarvasna.hindiwww kannada sex storieskannda kama kathegalutamil sex kadaikaluncle ne chodatamil sexkathigalantarvasna'telugu sex stories schoolകബികഥwww kambi kadha malayalamfree hindi porn storygay sex story compinni puku kathaluantarvasna sisterchoda chudir new golpoകന്പി കഥകള്anti sex storyammavudan kalla uravunew antarwasna comauntysexstorykatha devyanichihindi sex story swww kambikuttan malayalamtamil sex storeis com