अमृता आणि मी मुंबईतल्या एका बीपीओ मध्ये काम करत होतो तेव्हापासूनच आमचे प्रेमसंबंध जुळले. अमृता मराठवाड्यातील एक हुशार आणि सुंदर मुलगी होती आणि मी विदर्भातील एक हँडसम तरुण आहे. मुंबईत आम्ही दोघेही त्या कंपनीमध्ये तीन वर्षापासून काम करत होतो आणि मग काही महिन्यातच आम्ही एकमेकांच्या प्रेमात पडलो. आम्ही

Spread the love

आणि एक दिवस तिने ती बातमी सांगितलीच. तिच्या घरच्यांनी तिचं लग्न येत्या सिझन मध्येच करायचं ठरवलं. त्या दिवशी आम्ही दोघेही खूप रडलो. आम्ही आता एक एक क्षण एकमेकांसोबत घालवायला लागलो. आम्हाला माहिती होतं काही दिवसांनंतर आम्ही एकमेकांसोबत नसू. या दिवसांत आम्ही एकमेकांवर खूप प्रेम केलं. ती माझी प्रेयसी असल्याने आमच्यात शरीर संबंध झालेच होते. आम्ही मनाने आणि तनाने एकमेकांत केव्हाच सामावलो होते. आम्ही ठरवलं होतं की जेव्हा पर्यंत आपण सोबत राहू शकू तोपर्यंत सोबत राहू आणि मग जशी वेळ येईल त्याप्रमाणे आपण आपापल्या जीवनात समोर जाऊ. त्यामुळे मी रडवेल्या चेहऱ्याने या लग्नासाठी तिला निरोप दिला. तिच्या घरच्यांनी तिला जॉब सोडून घरी बोलावून घेतलं होतंच.
तिला सोडायला मी स्टेशनवर गेलो. खूपच भावुक होऊन आम्ही एकमेकाला निरोप दिला आणि ती आपल्या गावाकडे निघाली. त्यानंतर आम्ही फोनवरच बोलत होतो. अमृता आपल्या लग्नाबद्दल अजिबात खूष नव्हती. मी तिची समजूत काढायला लागलो. तिच्या लग्नाला आता वीस-पंचवीस दिवस बाकी होते. एके दिवशी तिचा मला नेहमीप्रमाणे फोन आला. अमृता म्हणाली, “मी लग्नाच्या खरेदीकरिता मुंबईला येत आहे एका आठवड्यातच. मला तुझ्यासोबत माझ्या लग्नाची पहिली रात्र घालवायची आहे. तू तशी तयारी करून ठेवशील ना?” मी म्हणालो, “अमृता तुझी इच्छा मी पूर्ण करेन. तुझ्या लग्नाची पहिली रात्र आपण सोबतच साजरी करू.” मग आम्ही थोडावेळ बोललो आणि मग मुंबईला भेटायचं ठरवून फोन ठेवला. मी अमृताच्या माझ्यासोबत तिच्या लग्नाची पहिली रात्र साजरी करणाच्या इच्छेला पुरेपूर मान द्यायचा ठरवलं.
ठरलेल्या दिवसानुसार ती मुंबईला शॉपिंगसाठी आली. शॉपिंगला ती आपल्या मैत्रिणीला घेऊन गेली होती आणि तेवढ्या वेळात मी माझ्या फ्लॅटची बेडरूम सजवली होती. एखादा नवपरिणीत जोडप्यांना जसं पहिल्या रात्रीच आकर्षण असते आणि जशी त्यांची रूम सजवलेली असते अगदी तशीच मी माझी बेडरूम सजवली. बेडवर पांढरीशुभ्र चादर, त्याच्यावर गुलाबाच्या पाकळ्या, रूममध्ये अत्तर, फुलांची सजावट आणि तिच्या आवडत्या काही वस्तू खरेदी करून आणल्या होत्या. ती माझ्या रूमवर संध्याकाळी थांबणार होती. त्याआधी ती आपल्या मैत्रिणीच्या रूमवर शॉपिंगच काही सामान ठेवून येणार होती.
संध्याकाळचे आठ वाजत आले होते. माझ्या बेडरुमचा दरवाजा खटखटला. मी दरवाजा उघडला आणि समोर माझी प्रेयसी होती. मला बघताच तिने मला घट्ट मिठी मारली. मी तिला घेऊन दरवाजा लॉक केला आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव केला. कितीतरी दिवसांनी आमची भेट होत होती. मी तिला माझ्या बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो. सजवलेली बेडरूम बघताच ती फार खुशी झाली. मी म्हणालो, “अमृता तू तुझ्या लग्नाच्या लहंगा घालून सजून रहा. मी पण तयार होऊन येतो”. असं म्हणून मी दुसऱ्या रूम मध्ये गेलो आणि नवीन कपडे घातले.
काही वेळाने अमृताने मला आवाज दिला आणि मी आत मध्ये शिरलो. अमृताने लग्नाचा लाल रंगाचा लहंगा घातला होता. मी हळूच तिच्या जवळ गेलो आणि डोक्यावरचा तिचा पदर दूर सारला. अमृताला मी माझ्या मिठीत घेतलं आणि तिच्या गालांवरून आणि गळ्यावरून चुंबन घ्यायला सुरू केले. अमृता आता आवेशात यायला लागली. मी तिला खाली लेटवलं आणि तिच्या लालचुटुक ओठात माझे ओठ घातले. तिच्या डोळ्यात माझ्या प्रती अतीव प्रेम दिसत होत. मी खाली लेटून तिला माझ्या अंगावर घेतलं आणि तिच्या ब्लाऊजचा लेस सोडला आणि तिच्या नागड्या उघड्या पाठीवरून प्रेमाने हात फिरवत तिला किस करायला लागलो. आम्ही दोघेही बेडवर रोमान्स करता करता कधी ती खाली तर कधी मी वर असे व्हायचो. खूप दिवसांनी आम्ही एकमेकांना शरीर सुख देत असल्याने आम्ही एकमेकांत बेभान होऊन प्रेम करायला लागलो. मी तिच्या नाभीवर चुंबन करत तिचा लहंगा हळूहळू वरती सरकवत तिच्या कमरेवर आणला. अमृता आता चड्डीवर होती. मी हळूच तिची चड्डी काढली. अमृता तिच्या लग्नाच्या लेहँग्यात माझ्यासमोर नागडी लेटली होती. त्या तिच्या लग्नाच्या लेहंग्यात ती आपली पुच्ची मला दाखवत पाय पसरून लेटली होती.
मी तिच्या त्या चिकण्या पुच्चीवर चुंबन केले आणि छान चाटून घेतली. मी तिच्या अंगावर परत चढलो आणि तिची ब्रा खोलली. तीही आता बेभानपणे माझे कपडे काढायला लागली. मी आता पूर्णपणे नागडा तिच्या अंगावर लेटलो होतो आणि ती तिच्या लेहँग्यात आपले बुब्स आणि पुच्ची खोलून लेटली होती. ती म्हणाली, “अभिनव तूच माझा पती आहेस. मला तुझ्यासोबतच माझ्या लग्नाची पहिली रात्र साजरी करायची आहे.” मी म्हटलं, “अमृता मी तुला माझी पत्नीच मानतो ग.”
असं म्हणत मी आधीच कितीतरी वेळा झवलेल्या तिच्या पुच्चीवर माझा लंड ठेवला आणी आतमध्ये घुसवला. तिने तिचे दोन्ही पाय माझ्या कमरेभोवती आवळून धरले. मी तिच्या हातात हात घातले आणि तिच्या पुच्चीवर धक्के द्यायला लागलो. माझ्या अमृताला मी तिच्या लग्नाच्या लेहँग्यात झवत होतो. तिने तिची पुच्ची माझ्यासाठीच साफ करून आणली होती. मी नेहमीप्रमाणे तिला चोदायला लागलो पण आज तिला झवण्यात एक वेगळाच अनुभव येत होता. तिचे बुब्स दाबत मी तिला छान झवलं. मग मी खाली आलो आणि तिला माझ्या अंगावर घेतलं. तिने तिचा लहंगा आपल्या कमरेवर धरून ठेवला आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत घातला. मग ती त्यावर उड्या मारायला लागली. तिच्या उड्या मारल्याने तिच्या हातातल्या बांगड्या खन खन वाजत होत्या. मी अमृताची गांड हातात धरून माझ्या लंडावर आपटत होतो. तिचे माऊ खालीवर होत होते. ते म्हणाले, “झव मला अभिनव आणखी.. माझ्या त्या नवऱ्याला मी तुझ्याकडून झवलेली पुच्चीच देणार.” असं म्हणत ती वळली. आता तिची पाठ माझ्याकडे होती. तिने तिचा लेहँगा आपल्या कमरेवर धरल्याने तिची उघडी गांड माझ्या डोळ्यासमोर होती. ती आपली गांड माझ्या लंडावर आपटत झवत होती. तिची गोरी गांड मसलत मी माझ्या प्रेयसीला तिच्या लग्नाच्या पोषाखातच झवायला लागलो. माझ्या मनात विचार आला की काही दिवसांनी तिचा नवरा माझ्या प्रेयसीला झवणारच आहे. या विचाराने मी तिला आणखी जोर जोराने चोदायला लागलो. कधी ती धक्के मारायची तर कधी मी खालून धक्के मारायचो.
मग मी तिला डॉगिस्टाइल केलं आणि तिला चोदायला लागलो. कधी ती आपली गांड मागेपुढे करायची तर कधी मी तिची कंबर पकडून तिला झवायचो. त्या सजवलेल्या बेडरूममध्ये आमच्या झवण्याने पांढरीशुभ्र चादर आणि त्यावरचे गुलाब पाकळ्या विस्कळीत झाले होते. त्यांच्या सुगंधाने आमच्या प्रणयाला आणखी बेभान केलं होतं. आम्ही दोघेही ऑर्गसम्सवर पोहोचलो. मी तिच्या पुच्चीत लंड घालून जोर जोराने शॉट मारले आणि मग तिच्या पुच्चीत खोलवर माझे विर्य सोडलं. माझा शरीर त्या ऑर्गसमने थरथरत होतं. ती माझ्या पाठीवरून हात फिरवत मला शांत करायला लागली. काही वेळाने आम्ही आराम करून केशर बदाम घातलेला दूध प्राशन केला आणि परत झवायला सुरुवात केली. ती रात्र आम्ही दोघेही बेभान होऊन झवत होतो.
त्यानंतर सकाळी आम्ही उठलो. मग परत फ्रेश होऊन मी तिला आधी तिच्या मैत्रिणीकडे नेऊन मग शॉपिंग च्या पिशव्या घेऊन स्टेशनवर सोडून दिलं. आम्ही दोघांनीही एकमेकांना मनाने आणि शरीराने ही पती पत्नी मानलं. त्यानंतर काही दिवसांनी तिचं लग्न झालं. पण त्यानंतरही तिचं माझ्यावरचं प्रेम कमी झालं नव्हतं.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

erotic kannada storiestelugu sexy storylove stories in telugu for readingpichipuku kathaluhindi incest sex kahaniantarvasana hindi storytelugu local sex storieshot indian incest sex storieshot office sex storiestelugu romantic love storiestelugu kama kathalu latesttelugukamakatalumallu new kambi storytamil kamakathaikal pakkathu veetu akkasrungara kathalu teluguloactress sex tamil storieschodar golpotelugu bootukadalusax story marathiantravasna hindi sex story comtamil kalla thodarbu kathaigalతెలుగు ఆంటీలు సెక్స్xxxtelugusexamma telugu sex kathalubangala panu galpoaunty sexy kahaniakka tammudu ranku kathalukamuta hindi storykamuk kahanitelugu boothu knew telugu sex stories comtelugu sex storyeaunty sex experienceantarvasna story readreal life telugu sex storiessex xx storybengla chodachudir golpobest hindi sex story everincest desi sex storiestelugu srungara kathalubehan ko choda hindi storygaysexstorieshinde sex stoerytelugu sex stories youtubeboothu kathalu in telugu pdffamily puku kathalutelugu bhootukathalu comtamil amma sex kathaisali sexy storyerotic hindi sex storiestamil sex stories in thanglish languagesex storiesindiantelugu dengudu kathalu in teluguhindi sexy story kamukta comsex story family hinditelugusexstorytelugu incest storiesstories for adults in marathikambi kuttantamil kamaveri pundaikannada latest sex storiestelugu ssex storiesatta tho denguduwww telugu incest stories comchodar kahini in bengalisambhog storieskannada sex pdftelugusex storys comsex stories for adultsaunty kathegaluexbii sex storywww dengudu kathalundian sex storiesfamily indian sex storiestamil kamakathaikal websitedp sex storiessex story banglaboobs story in tamilsarasa srungara telugu kathalusex kathi in tamilantarbasna hindi storitamil akka otha kathairanku kathalufamily tamil sex storypanu golpo in bangla languageകബി ചേച്ചിantervasnsauntysex storyhot bangla storytamil kamakathaikal in tamil fonthyderabad sex storieshinfi sexy storyguder kahinibangla choti golpo in bangla fontolu kathai tamilচটিগল্প বউ মাbangla choda chudi storyantrvasna hindibdsm incest stories