ఈ సంఘటన దాదాపు 18 సం” ల క్రితం జరిగింది. నేను నా మిథ్రుడు వెంకన్న మా ఆఫేసులో కూర్చుని ఉన్నాము.ఒక ముసలి వ్యక్థి నా వద్ధకు వచ్చి నా కాల్లను గట్టిగా ధొరకబుచ్చుకొని కా కొదుకును కాపాడండి . భాంచను(తెలంగాణా లొ బ్రతిమిలాడె వర్డ్ ) నాకొడుకును కాపాడండి అని ఏదుస్థున్నడూ . లే తాతా అని లేపి ఏమైంధి అని అడిగాను .న

Spread the love

ఆపెద్దమనుషులను నెను అడిగాను అసలేమైంది తాతా అని అదిగాను . దానికి వాల్లసమాదాననం విని మాకు మైండ్ బ్లాంక్ ఐంది.ఇంతకు వాల్లు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే,రెడ్డీల స్వాతి ని గంగడు మరొక వ్యక్తి ఇద్దరు కలిసి బొందలో నుండి పైకి తీసి శవ సంబోగం జరిపినారట చూసిన ఒకవ్యక్తి బయంతో పరుగులు తీసి ఊల్లోకి వచ్చి చెప్పిన రెండవ రోజే అకస్మాత్తుగా రక్తం కక్కుకొని చని పోయాడు అని చెప్పారు .ఈ విషయం విన్న మాకు అంతా కట్టుకథ అని కొట్టిపారేసినాము .కాని ఆ ఊరి పెద్దలు మాత్రం అన్నా ఇది కట్టు కథ కాదు పచ్చి నిజం . వాడికి మంత్రాలు వస్తాయి మంత్రగాల్లు ఇలాగే చేస్తారు కావాలంటె మీరే విచారణ జరపండి అని చెప్పారు .ఈ విషయం విన్న మేము సరే ఈ విషయంగా క్షున్నంగా విచారన జరిపిస్తాము నిజానిజాలేమిటో తెలుసుకుందాము కాని గంగన్ని విచారన జరిగేంతవరకు చంపకూడదు వాన్ని ఎం చేసినా తీవ్ర పరినామాలు ఉంటాయని చెప్పి నాము పెద్దలు అందుకు అంగీకరించినారు .గంగని తండ్రి రాజయ్య తాతను పిలిచి గంగన్ని తీసుకు రమ్మని చెప్పాము . కాని గ్రామస్తులు కొట్టిన దెబ్బలకు గంగనికి తీవ్ర గాయాలు అయినాయి .వాడు మాట్లాడే పరిస్తితిలో లేడు .వాడిని హాస్పిటల్ కు పంపించి వచ్చినాము . వారం రోజుల తరువాత గంగడు చాలా కోలు కున్నాడు .గ్రామ పెద్దలు మాపైన గౌరవం తో ,లోలోన భయంతో ఉన్నారు మాకు గంగడు బాగైంతర్వాత విచారిస్తామన్నము కదా మాట తప్ప కూడదని గంగన్ని డిస్చార్జి చేయించి గ్రామానికి పంపకుండా మా ఇంటికి తీసుకొని పోయాను .సజీవ దహననం నుండి కాపాడి నందుకు నాపైన చాలా క్రుతజ్ఞతతో ఉన్నాడు . ఏం జరిగిందో అబద్దం ఆడకుండా జరిగింది జరిగినట్టుగా చెప్పరా అని గంగన్ని అడిగాను వాడు చెప్పిన విషయం విన్న మాకు దిమ్మ తిరిగింది .వాడు మరో వ్యక్తి తో కలిసి శవసంబోగం జరిపింది నిజం కాని వాడికి ఎలాంటి మంత్రాలు రావని ,వాడితో పాల్గొన్న మరో వ్యక్తి కి మంత్రాలు వస్తాయని చెప్పాడు. ఎందుకురా అలా చేషావురా వాడితొ నీకు ఎలా పరిచయమైంది అని అడిగాను , వాడి చరిత్ర అంతా పూస గుచ్చి నట్లు చెప్పడం ప్రారంబించాడు .ఇక నుండి గంగని స్వగతం ఇది అంతా నిజం సెక్ష్ సైట్ కాబట్టి పాఠకుల కొసం సెక్ష్ మత్రం కల్పితం.
నా పేరు గంగయ్య .అందరూ గంగా అని పిలుస్తారు .జీతగాన్ని కాబట్టి గంగడు అని అంటారు .మా దొర్సాని లలితమ్మను నా జీవితంల మొదటి సారి దెంగిన ఆ పూకు . ఆ అందం ఆమె నాతో దెంగించుకున్న తీరు మీకు సెప్పుతున్న ,నాకు అప్పుదు 18 సంవత్సరాలు .మా దొర లచ్చిరెడ్డి పటేల్ కు పెంద్లి అయి ఒక సంవత్సరం ఐంది .దొర్సాని పేరు లలితమ్మ .మా దొర వ్యవసాయం ,ఇంటి పనులు అన్ని నేనె చెయ్యలె .దొర పత్తాల ఆట ఆడుతుంటాడు .ఈ ఉర్లె కాక పట్నం గూడ పొయ్యి ఆడి వస్తాడు . ఆ రోజు నన్ను ఇంటివద్ద కావలి పండుమని చెప్పి పోయిండు .ఆ రొజు ఇంట్ల నేను లలితమ్మ ఉన్నాము .లచిరెద్ద్య్ దొరకు సంసారం కన్న పత్తల ఆటనే ఇస్టం .అన్నం వడ్డించిన లలితమ్మ మొఖం లొ నైరాస్యం కనబడింది. నాకు జాలేసింది . గింతమంచి బంగారం లాంటి మిమ్మల్ని వదిలి పత్తాలాటకు ఎట్ల పోయిండు . అన్నాను .లలితమ్మకు ఏడుపు ఆగలే నేను దగ్గరకు పొయ్యి కల్లనీల్లు తుడిచాను . నా చేతులు ఆమె ను థాకాయో లేదో ఆ సున్నితమైన ముఖం ఎర్రటి పెదాలు పై నా చెయి పడగానె అప్రయత్నంగా నాపెదాలు ఆమె పెదాలను అందుకున్నాయి .లలితమ్మ ప్రతిగటించలేదు ,నన్ను అల్లుకు పోయింది .నేను చూపించిన జాలి మహత్యం కావుచ్చు .నా సుల్లి నిక్కింది . లలితమ్మ థొడలను తాకింది .నెను ఇంతవరకు నాసుల్లి అంత గట్టిగా నిక్కడం చుల్లేదు .లలితమ్మ ఈ లోకంలో లేదు .ఒక ఆవేశం .లలితమ్మచీర తీసేసింది .లంగా బొందు లాగేసి కుప్పగాచేసింది .పరిస్తితులు గమనించే స్తితిలో లేదు నేను వెంటనే తేరుకుని బజారు తలుపులు వేసి వచ్చి రాగానె నా వొంటిపన బట్టలు కూడా లాగేసింది .ట్యూబులైటు వెలుగులో లలితమ్మ మెరిసిపోతుంది
లలితమ్మను నగ్నంగా చూసాను .మామూలు అందం కాదు ,చదువుకున్న లలితమ్మ.అందమయిన లలితమ్మ .ఆమె దొరసాని నేను పాలేరోన్ని. ఆమె బంగారం .నేను ఇనుము.అదే లలితమ్మతో అన్న .అప్పుడు అన్నది లలితమ్మ . గంగా ఇవన్ని కావురా ,ఆలోచించకు నా బంగారు పూకుకు కావలసింది నీ ఇనుప మొడ్డనేరా నా మొగడు లంజాకొడుకు నా పూకు దెంగకుండా పత్తాలాట ముక్యమై పోయింది అందుకే వానికి తగిన శాస్తి ఇదేరా కాయా కష్టం చెసే నేలాంటొనికేరా దక్కాల్సింది నేను న్యాయమే చెస్తున్నా,నా మనసుతొటి నా పూకును నీకు అప్పగిస్తున్నానురా అన్నది .అప్పుడు చుసా లాలిత పూకు ఉబ్బెత్తుగా చారెడంతా నిగనిగలాదుతూ దెంగులాటలో అనుభవం లేదు ముద్దొస్తున్న లలిత పూకు .పదమూడేల్లనుంది ఆడదాని పూకు చూడాలనుకుని ఎక్కడెక్కడో తొంగితొంగి చుసినాకనబడని పూకు దర్షనమిచ్చింది .లలిత చుపించింది. అడగకుందానే ఇచ్చింది ఏం చెయ్యాలి .18 యేల్ల పోరన్ని . ఒక్కసారి పూకును ముద్దు పెట్టుకోవాలనుకున్నాను అంతే పూకు పైన పెదవులు మొద్దడుతున్నాను .లలిత పూకులోనుండి తీగలు కారుతున్నాయి నా నాలికకు అంటుకున్నాయి బలే రుచికరంగా అనిపించింది లలితను పిసికెస్తూనే నాలికను పూకు లోపలికంటూ పెట్టి జుర్రుకుంతున్నాను .నాకు పూకు నిర్మాణం తెలియదు పూకు పెదవిని చప్పరిస్తున్నాను యేదొ సెంటర్లో బొదిపలంటిది నా పెదవులకు దొరికింది దాన్నె క్లిట్ అంటారని తెలియకనే చీకుతున్నాను లలిత మూలుగుతుంది యెగిరెగిరి పడుతుంది .నన్ను అనువనువు చుంబిస్తుంది లలిత పూకు అద్భుతమైన వాసనలు వెదజల్లుతుంది నన్ను కిందికి తోసి తన పూకుతో నా ముకమంతారాస్తుంది .అరగంటకు పైగా రెచ్చిపోయింది .కిందికంటా జరిగి నా సుల్లిని లలిత పూకులోతనే సర్దుకొని నాపైన కూర్హుని దెంగుతుంది నకైతే మొదటి అనుభవం చుక్కలు కనబడుతున్నాయి తపక్ తపక్ మంటు శబ్దం పూకు గోదలు ఒరిసిపొతున్నాయా అన్నట్లు దెంగుతుందు లలిత ఒక్కసారిగా సులసి పొయింది అది సుదీర్గమైన క్లైమక్ష్ అని నాకు తెలియదు .నాకు కూడా యేదొ అయ్యి నా రసమంతా పిచికారి చెసాను . లలిత నన్ను హత్తుకు పోయింది . యెన్ని ముద్దులు పెట్టిందో . ఆ రాత్రి నా కోసం స్వీట్ తయారు చేసి తినీంచింది .ఆ తరువాత రాత్రి నాలుగు సార్లు దెంగిచ్చుకున్నాము .లలిత కింద పండుకొని యెలా దెంగాలో నేర్పించింది . ఆ మదుర మైన తొలిరోజు నా జీవితంలో మరచిపొలేని రోజు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

boothu kathalu in telugu lipisexy malayalam kathakalsex stroyhindikannada sex stories with photosindian sexy storisreal indian sex storyhindisex storieantervashna hindi sex storykamukata sexy storykamakathaikal schoolchudai story.comwww telugusex story comtelugu boobs storiessex story with school girlhinde sex sotremarathi chavat katha marathi fontதமிழ்காமகதைகள்telugu anna chelli sex storieskannadasex storesanyravasnakamapisachi kathaigalchodar golpo in banglahosa sex kathegalusex of bengalixnxx tamil storytelugusex stories netranku dengudu kathalukannada rati katedidi ki chudai kikamukta khaniyatamil sex storiesfirst sex storieskamakatalu telugutelugu boothu kathalu meekosamsex telugu chatbhai boner chodar golpomarathi sex magazinekannada sex hot storieskamapisachi stories in telugukamakathai in tamil akkaഇളയമ്മയും ഞാനുംmarathi sexy stories comsex stories malayalam fontghar ki chudai storymarathi sex kthamadak kathatelugu sex stories net inkambimalayalamkadhakaltelugu puku storieskamukta hindi sex comhot kambi kathakal malayalamsister sexy storyசெக்க்ஷ் கதைகள்bangla cudar golpomarathi sex new storyindian hot sex storyഅമ്മയും മകനും കമ്പിക്കഥകൾlatest telugu hot sex storieskamukta com comtamil office sex storiesbhabhi ko choda storytamil kamakathaikal amma paiyansex stories in telugu downloadtelugu latest incest sex storiesbehan bhai ki chudai storynew sex kathegalusex tamil kathigaltelugu sex chat conversationtelugu reading sex storiesamma magan kama kathaikalfirst sex kahanisaxy storiessex story in hindi.comamma kama kathaitelugu denge kathalubhai se chudai kahanikalla vedi kathakal malayalambest sex stories in hindikamakathai ammaimdian sex storiesbangla choti golpo talikamalayalam kuth kadhazavazavi katha in hinditelugu ssex chatsex stories lesbiansex storrymarathi erotic kathasex storteacher telugu sex storiesbangla sex chotichodar galpokannadasexstoriesgym sex storiestamil wife sex storyhindi desi sex khaniyasex telugu news